Trang Download Tổng hợp

Folder: Fast and Furious Presents - Hobbs and Shaw 2019

STT Name Size
1 Fast Furious Presents-Hobbs Shaw 2019 ViE WEB-DL 1080p DD5.1 H.264-EVO.mkv 5.02 GB
2 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso 87.97 GB
3 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-HQMUX.mkv 33.23 GB
4 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD.mkv 7.96 GB
5 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 8.79 GB
6 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 39.43 GB
7 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 72.92 GB
8 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-HQMUX.mkv 40.24 GB
9 Fast.&.Furious.Presents.Hobbs.&.Shaw.2019.UHD.BluRay.DDP.7.1.HDR.x265.D-Z0N3.mkv 8.71 GB
10 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.mkv 8.65 GB
11 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.Blu-ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1-MTeam.iso 45.28 GB
12 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-DON.mkv 15.26 GB
13 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-LoRD.mkv 15.75 GB
14 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-TayTO.mkv 17.51 GB
15 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 15.70 GB
16 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 18.95 GB
17 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-TayTO.mkv 19.53 GB
18 fast.and.furious.presents.hobbs.and.shaw.2019.1080p.bluray.x264-sparks.mkv 9.84 GB
19 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD7.1-HDChina.mkv 16.41 GB
20 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265-HDChina.mkv 18.32 GB
21 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.2160p.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-BLUTONiUM.mkv 23.98 GB
22 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.720p.BluRay.DD5.1.x264-HDChina.mkv 5.71 GB
23 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 7.33 GB
24 fast.and.furious.presents.hobbs.and.shaw.2019.720p.bluray.x264-sparks.mkv 5.46 GB
25 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 9.75 GB
26 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.BluRay.720p.DD5.1.x264-MTeam.mkv 5.09 GB
27 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 17.14 GB
28 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265-CHD.mkv 12.34 GB
29 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam.mkv 24.39 GB
30 Fast.And.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.BluRayDD5.1.x264-SPARKS.mkv 10.20 GB
31 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+.7.1.HDR.x265-DON.mkv 12.28 GB
32 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DDP7.1.HDR.x265.D-Z0N3.mkv 10.58 GB
33 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264-MTeam.mkv 5.46 GB
34 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 7.76 GB
35 Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.ViE.mHD.BluRay.DD+7.1.x264-TRiM.mkv 4.51 GB

Tổng số: 35 File (667.47 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X