Trang Download Tổng hợp

Folder: Long Shot 2019 - Yeu Nham Sep Bu - Charlize Theron - Seth Rogen

STT Name Size
1 Long Shot 2019 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso 43.35 GB
2 Long Shot 2019 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 25.80 GB
3 Long Shot 2019 1080p BluRay DTS-ES x264-iFT.mkv 13.82 GB
4 Long Shot 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT.mkv 15.41 GB
5 Long Shot 2019 720p BluRay DTS-ES x264-iFT.mkv 7.19 GB
6 Long Shot 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 30.32 GB
7 Long Shot 2019 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-iFT.mkv 15.14 GB
8 Long Shot 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-iFT.mkv 8.51 GB
9 Long.Shot.2019.1080p.BluRay.DD5.1.x264-iFT.mkv 12.50 GB
10 Long.Shot.2019.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 11.42 GB
11 Long.Shot.2019.720p.BluRay.DD5.1.x264-iFT.mkv 6.43 GB
12 Long.Shot.2019.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 4.80 GB
13 Long.Shot.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x264-CHD.mkv 14.96 GB
14 Long.Shot.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 8.08 GB
15 Long.Shot.2019.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina.mkv 14.85 GB
16 Long.Shot.2019.BluRay.720p.x264.DD5.1-HDChina.mkv 4.53 GB
17 Long.Shot.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.09 GB
18 Long.Shot.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.65 GB

Tổng số: 18 File (243.86 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X