Trang Download Tổng hợp

Folder: Alita Battle Angel 2019 - Thien Than Chien Binh

STT Name Size
1 Alita Battle Angel 2019 1080p 3D Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-BHD.iso 44.79 GB
2 Alita Battle Angel 2019 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 24.97 GB
3 Alita Battle Angel 2019 1080p BluRay DDP7.1 - DTS-ES 6.1 - DD5.1 x264-WiKi.mkv 14.76 GB
4 Alita Battle Angel 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDVN - Sub Viet Chinh Hang - Thuyet Minh.mkv 19.10 GB
5 Alita Battle Angel 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDVN - Sub Viet Chinh Hang Synced - Thuyet Minh.mkv 19.10 GB
6 Alita Battle Angel 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDVN - Sub Viet Chinh Hang Synced.rar 6.84 MB
7 Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-iFT - Vietnamese - Sub Viet Chinh Hang.rar 6.01 MB
8 Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-iFT.iso 44.89 GB
9 Alita Battle Angel 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-MTeam.iso 59.18 GB
10 Alita Battle Angel 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 23.85 GB
11 Alita Battle Angel 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-TERMiNAL.mkv 13.31 GB
12 Alita Battle Angel 2019 2160p WEB-DL DDP5.1 HDR HEVC-DEFLATE.mkv 21.34 GB
13 Alita Battle Angel 2019 2160p WEB-DL DDP5.1 HEVC-DEFLATE.mkv 21.34 GB
14 Alita Battle Angel 2019 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD.mkv 7.44 GB
15 Alita Battle Angel 2019 720p BluRay DDP7.1 x264-LoRD.mkv 7.84 GB
16 Alita Battle Angel 2019 720p BluRay DTS-ES x264-WiKi.mkv 6.97 GB
17 Alita Battle Angel 2019 720p iPad BluRay 2Audio AAC 5.1 x264-HDT.mp4 2.21 GB
18 Alita Battle Angel 2019 ViE 1080p 3D BluRay Half-SBS DDP7.1 x264-CHC.mk3d 18.74 GB
19 Alita Battle Angel 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT.mkv 28.92 GB
20 Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 44.96 GB
21 Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 28.53 GB
22 Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-TERMiNAL.mkv 17.99 GB
23 Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p WEB-DL DDP5.1 HDR HEVC-DEFLATE.mkv 21.89 GB
24 Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p WEB-DL DDP5.1 HEVC-DEFLATE.mkv 21.88 GB
25 Alita-Battle Angel 2019 ViE 1080p AMZN WEB-DL DDP 5.1 x264-NTG.mkv 8.58 GB
26 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.DD+7.1.x264-CHC.mkv 16.91 GB
27 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.mkv 8.04 GB
28 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.Blu-ray.AVC.DTS-HD.MA.7.1-HDChina.iso 41.53 GB
29 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-DON.mkv 15.69 GB
30 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DD5.1.x264-MPAD.mkv 2.87 GB
31 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-HDVN - Vietnamese - Sub Viet Chinh Hang.rar 9.96 MB
32 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-HDVN.mkv 15.34 GB
33 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-TnP.mkv 16.06 GB
34 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 12.09 GB
35 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.10bit.x265-CHD.mkv 12.64 GB
36 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-TnP.mkv 18.92 GB
37 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-HDVN.mkv 18.93 GB
38 alita.battle.angel.2019.1080p.bluray.x264-sparks.mkv 9.84 GB
39 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.7.1-HDChina.mkv 16.79 GB
40 Alita.Battle.Angel.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-DON.mkv 12.19 GB
41 alita.battle.angel.2019.720p.bluray.x264-sparks.mkv 5.46 GB
42 Alita.Battle.Angel.2019.BluRay.1080p.DTS-HDMA7.1.x264-CHD.mkv 15.50 GB
43 Alita.Battle.Angel.2019.BluRay.720p.DTS.x264-MTeam.mkv 5.94 GB
44 Alita.Battle.Angel.2019.REPACK.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD.mkv 14.97 GB
45 Alita.Battle.Angel.2019.REPACK.ViE.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD.mkv 19.65 GB
46 Alita.Battle.Angel.2019.ViE.1080p.BluRay.DD5.1.x264-MPAD.mkv 3.41 GB
47 Alita.Battle.Angel.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 13.92 GB
48 Alita.Battle.Angel.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-SPARKS.mkv 11.67 GB
49 Alita.Battle.Angel.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD.mkv 16.05 GB
50 Alita.Battle.Angel.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 7.77 GB

Tổng số: 50 File (854.82 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X