Trang Download Tổng hợp

Folder: Bumblebee 2018 - Robot Dai Chien - Hailee Steinfeld - John Cena

STT Name Size
1 Bumblebee 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.m2ts 32.26 GB
2 Bumblebee 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264-HDVN.mkv 18.63 GB
3 Bumblebee 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDVN.mkv 21.74 GB
4 Bumblebee 2018 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso 61.19 GB
5 Bumblebee 2018 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 27.66 GB
6 Bumblebee 2018 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-TERMiNAL.mkv 21.46 GB
7 Bumblebee 2018 720p BluRay DD-EX5.1 x264-LoRD.mkv 8.30 GB
8 Bumblebee 2018 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 8.99 GB
9 Bumblebee 2018 720p iPad BluRay AAC 5.1 x264-HDT.mp4 1.87 GB
10 Bumblebee 2018 mHD BluRay DD-EX 5.1 x264-HDT.mkv 2.70 GB
11 Bumblebee 2018 ViE 1080p AMZN WEB-DL DDP5.1 H.264-NTG.mkv 8.51 GB
12 Bumblebee 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 29.69 GB
13 Bumblebee 2018 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 47.86 GB
14 Bumblebee 2018 ViE mHD BluRay DD-EX 5.1 x264-HDT.mkv 3.21 GB
15 Bumblebee.2018.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.mkv 8.00 GB
16 Bumblebee.2018.1080p.Blu-ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1-MTeam.iso 45.04 GB
17 Bumblebee.2018.1080p.BluRay.DD-EX.5.1.x264-MPAD.mkv 3.34 GB
18 Bumblebee.2018.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 16.03 GB
19 Bumblebee.2018.1080p.BluRay.x264-SPARKS.mkv 7.65 GB
20 Bumblebee.2018.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 12.98 GB
21 Bumblebee.2018.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-DON.mkv 16.33 GB
22 Bumblebee.2018.720p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 8.09 GB
23 Bumblebee.2018.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv 4.37 GB
24 Bumblebee.2018.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 6.56 GB
25 Bumblebee.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 11.01 GB
26 Bumblebee.2018.BluRay.1080p.DD5.1.x264-CHD.mkv 14.03 GB
27 Bumblebee.2018.ViE.1080p.BluRay.DD-EX.5.1.x264-MPAD.mkv 3.85 GB
28 Bumblebee.2018.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264-SPARKS.mkv 8.85 GB
29 Bumblebee.2018.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam.mkv 19.86 GB
30 Bumblebee.2018.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265-TERMiNAL.mkv 22.66 GB
31 Bumblebee.2018.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-MTeam.mkv 8.60 GB
32 Bumblebee.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264-SPARKS.mkv 5.57 GB

Tổng số: 32 File (516.91 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X