Trang Download Tổng hợp

Folder: The Negotiation 2018 - Cuoc Dam Phan Sinh Tu - Son Ye Jin - Bin Hyun

STT Name Size
1 The Negotiation 2018 1080p Blu-ray AVC TrueHD 5.1-TTG.iso 22.46 GB
2 The Negotiation 2018 Blu-ray Remux 1080p AVC TrueHD 5.1-HDT.mkv 19.37 GB
3 The Negotiation 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT.mkv 21.99 GB
4 The Negotiation 2018 ViE 720p BluRay DD5.1 x264-WiKi.mkv 6.53 GB
5 The.Negotiation.2018.1080p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 12.70 GB
6 The.Negotiation.2018.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 12.01 GB
7 The.Negotiation.2018.720p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 6.71 GB
8 The.Negotiation.2018.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 6.03 GB
9 The.Negotiation.2018.ViE.1080p.BluRay.DD5.1.x264-WiKi.mkv 12.52 GB
10 The.Negotiation.2018.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 13.89 GB
11 The.Negotiation.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 7.90 GB

Tổng số: 11 File (142.11 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X