Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

(Nếu danh sách dài, bạn có thể ấn Ctrl + F để tìm tên file)

Folder: Server 2012 R2

STT Name Size
1 [www.CD4pro.info]__en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso.__a 814.17 MB
2 [www.CD4pro.info]__en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso.__b 814.17 MB
3 [www.CD4pro.info]__en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso.__c 814.17 MB
4 [www.CD4pro.info]__en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso.__d 814.17 MB
5 [www.CD4pro.info]__en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso.__e 814.17 MB
6 link.txt 0.17 KB
7 Pass+ Tools Join file( Must Have).tgz 1.09 MB

Tổng số: 7 File (3.98 GB)Hỗ trợ
Chat ngay