Trang Download Tổng hợp

Folder: Shaft 2019 - Tham Tu Shaft - Samuel L Jackson

STT Name Size
1 Shaft 2019 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 26.09 GB
2 Shaft 2019 720p BluRay DD-EX5.1 x264-LoRD.mkv 6.34 GB
3 Shaft 2019 720p BluRay DD5.1 x264-SbR.mkv 6.52 GB
4 Shaft 2019 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 7.52 GB
5 Shaft 2019 720p BluRay DTS-ES x264-SbR.mkv 7.84 GB
6 Shaft 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 30.59 GB
7 Shaft 2019 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-PbK.mkv 14.08 GB
8 Shaft 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-PbK.mkv 19.78 GB
9 Shaft 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 52.59 GB
10 Shaft 2019 ViE 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-HDH.mkv 4.58 GB
11 Shaft 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 8.01 GB
12 Shaft.2019.1080p.BluRay.Atmos.TrueHD.7.1.x264-PbK.mkv 15.27 GB
13 Shaft.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-LoRD.mkv 14.85 GB
14 Shaft.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-PbK.mkv 13.58 GB
15 Shaft.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-LoRD.mkv 17.18 GB
16 shaft.2019.1080p.bluray.x264-geckos.mkv 7.65 GB
17 Shaft.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-SA89.mkv 16.91 GB
18 shaft.2019.720p.bluray.x264-geckos.mkv 4.37 GB
19 Shaft.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1-CHDBits.iso 39.52 GB
20 Shaft.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264-CHD.mkv 10.93 GB
21 Shaft.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 6.92 GB
22 Shaft.2019.ViE.mHD.Bluray.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.24 GB

Tổng số: 22 File (334.36 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X