Trang Download Tổng hợp

Folder: Kung Fu Monster 2018 - Vo Lam Quai Thu - Co Thien Lac - Tran Hoc Dong

STT Name Size
1 Kung Fu Monster 2018 1080p Blu-ray AVC TrueHD 7.1-CHDBits.iso 33.33 GB
2 Kung Fu Monster 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 7.1-HDT.m2ts 31.70 GB
3 Kung Fu Monster 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 7.1-HDT.mkv 31.81 GB
4 Kung.Fu.Monster.2018.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 8.99 GB
5 Kung.Fu.Monster.2018.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 4.37 GB
6 Kung.Fu.Monster.2018.BluRay.1080p.DD5.1.2Audio.x264-CHD.mkv 11.49 GB
7 Kung.Fu.Monster.2018.BluRay.1080p.TrueHD7.1.2Audio.x264-CHD.mkv 16.53 GB
8 Kung.Fu.Monster.2018.BluRay.1080p.TrueHD7.1.2Audio.x265.10bit-CHD.mkv 11.59 GB
9 Kung.Fu.Monster.2018.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 2.90 GB
10 Kung.Fu.Monster.2018.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 10.54 GB
11 Kung.Fu.Monster.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264-WiKi.mkv 5.93 GB
12 Kung.Fu.Monster.2018.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.36 GB

Tổng số: 12 File (172.54 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X