Trang Download Tổng hợp

Folder: Các phần mêm giả lập Androd cho PC

STT Name Size
1 Vforum.vn__Andy_Android_Emulator_v45_5_37.exe 1.56 MB
2 Vforum.vn__BlueStacks-Installer_native.exe 261.86 MB
3 Vforum.vn__Droid4XInstaller.exe 8.33 MB
4 Vforum.vn__genymotion-2.5.2_x86.bin 23.17 MB
5 Vforum.vn__genymotion-2.5.2.dmg 59.38 MB
6 Vforum.vn__genymotion-2.5.4-vbox.exe 132.62 MB
7 Vforum.vn__windroy_20140113.exe 79.40 MB

Tổng số: 7 File (566.32 MB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X