Trang Download Tổng hợp

Folder: Breaking.Bad.S02.720p.BluRay.DD5.1.x264-EbP

STT Name Size
1 Breaking.Bad.S02E01.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.54 GB
2 Breaking.Bad.S02E02.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.56 GB
3 Breaking.Bad.S02E03.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.51 GB
4 Breaking.Bad.S02E04.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
5 Breaking.Bad.S02E05.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
6 Breaking.Bad.S02E06.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
7 Breaking.Bad.S02E07.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
8 Breaking.Bad.S02E08.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.55 GB
9 Breaking.Bad.S02E09.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.55 GB
10 Breaking.Bad.S02E10.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
11 Breaking.Bad.S02E11.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
12 Breaking.Bad.S02E12.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.53 GB
13 Breaking.Bad.S02E13.720p.BluRay.x264-EbP.mkv 2.56 GB

Tổng số: 13 File (32.96 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X