Trang Download Tổng hợp

Folder: Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 - Nguoi Nhen Vu Tru Moi

STT Name Size
1 Spider-Man - Into the Spider-Verse 2018 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264-Geek.mkv 14.66 GB
2 Spider-Man - Into the Spider-Verse 2018 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD 7.1 x265-TERMiNAL.mkv 17.43 GB
3 Spider-Man - Into the Spider-Verse 2018 ViE BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 x264-MTeam.mkv 15.20 GB
4 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 23.02 GB
5 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 30.87 GB
6 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 720p BluRay DD-EX5.1 x264-LoRD.mkv 6.80 GB
7 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 mHD DD5.1 x264-TRiM.mkv 2.73 GB
8 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 25.45 GB
9 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 46.66 GB
10 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 ViE mHD DD5.1 x264-TRiM.mkv 3.25 GB
11 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-HiFi.mkv 13.98 GB
12 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.1080p.BluRay.x264-SPARKS.mkv 5.47 GB
13 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.2160p.UHD.BluRay.x265-TERMiNAL.mkv 15.53 GB
14 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv 3.28 GB
15 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x264-MTeam.mkv 13.95 GB
16 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.BluRay.720p.DTS.x264-MTeam.mkv 6.47 GB
17 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.UHD.BluRay.1080p.DDP7.1.HDR.x265-TnP.mkv 15.66 GB
18 Spider-Man.Into.the.Spider-Verse.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264-MTeam.mkv 7.70 GB

Tổng số: 18 File (268.10 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X