Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Folder: Gate [BD]

STT Name Size
1 [CFS] GATE - 03 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 1,000.78 MB
2 [CFS] GATE - 04 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 851.66 MB
3 [CFS] GATE - 05 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 826.56 MB
4 [CFS] GATE - 06 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 907.90 MB
5 [CFS] GATE - 08 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 836.66 MB
6 [CFS] GATE - 09 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 786.36 MB
7 [CFS] GATE - 10 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 817.61 MB
8 [CFS] GATE - 11 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 678.96 MB
9 [CFS] GATE - 13 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 677.18 MB
10 [CFS] GATE - 15 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 611.14 MB
11 [CFS] GATE - 16 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 686.38 MB
12 [CFS] GATE - 17 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 755.53 MB
13 [CFS] GATE - 18 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 627.41 MB
14 [CFS] GATE - 21 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 590.30 MB
15 [CFS] GATE - 22 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 632.90 MB
16 [CFS] GATE - 23 (BDRip 1920x1080 x264 FLAC).mkv 795.04 MB
17 [CFS] GATE-01(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 823.59 MB
18 [CFS] GATE-02(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 832.16 MB
19 [CFS] GATE-07(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 713.82 MB
20 [CFS] GATE-12(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 712.25 MB
21 [CFS] GATE-14(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 690.58 MB
22 [CFS] GATE-19(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 803.53 MB
23 [CFS] GATE-20(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 651.45 MB
24 [CFS] GATE-24(BDRip1920x1080x264FLAC).mkv 765.06 MB

Tổng số: 24 File (17.65 GB)