Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

(Nếu danh sách dài, bạn có thể ấn Ctrl + F để tìm tên file)

Folder: XP Sata 2014

STT Name Size
1 [www.CD4pro.info__Key4VIP.info]Win81AIO-20in1-x64-en-US-Jan2014.iso 3.93 GB
2 [www.CD4pro.info__Key4VIP.info]Win81AIO-20in1-x86-en-US-Jan2014.iso 2.94 GB
3 Android-Edition-X86-X64 2014.iso 2.51 GB
4 Windows 8.1 Pro VL X64 MULTI6 IE11 Jan2014.rar 4.59 GB
5 Windows XP Professional SP3 (x86) Integrated December 2013.iso 626.25 MB
6 Windows XP Professional SP3 Feb 2014 + SATA Drivers.iso 626.35 MB

Tổng số: 6 File (15.19 GB)