Trang Download Tổng hợp

Folder: Breaking.Bad.S04.720p.BluRay.DD5.1.x264-DON

STT Name Size
1 Breaking.Bad.S04E01.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.19 GB
2 Breaking.Bad.S04E02.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.00 GB
3 Breaking.Bad.S04E03.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.01 GB
4 Breaking.Bad.S04E04.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 1.97 GB
5 Breaking.Bad.S04E05.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
6 Breaking.Bad.S04E06.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
7 Breaking.Bad.S04E07.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
8 Breaking.Bad.S04E08.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
9 Breaking.Bad.S04E09.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
10 Breaking.Bad.S04E10.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.06 GB
11 Breaking.Bad.S04E11.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.05 GB
12 Breaking.Bad.S04E12.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.00 GB
13 Breaking.Bad.S04E13.720p.Bluray.DD5.1.x264-DON.mkv 2.20 GB

Tổng số: 13 File (26.76 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X