Trang Download Tổng hợp

Folder: Pokémon Detective Pikachu 2019 - Pokémon Tham Tu Pikachu

STT Name Size
1 Pokémon Detective Pikachu 2019 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-DiSRUBTION.iso 41.18 GB
2 Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 18.90 GB
3 Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264-SbR.mkv 12.36 GB
4 Pokémon Detective Pikachu 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-LoRD.mkv 14.33 GB
5 Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-SbR.mkv 14.25 GB
6 Pokemon Detective Pikachu 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-AAAUHD.iso 59.41 GB
7 Pokémon Detective Pikachu 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 18.10 GB
8 Pokémon Detective Pikachu 2019 720p BluRay DD-EX5.1 x264-RightSiZE.mkv 5.79 GB
9 Pokémon Detective Pikachu 2019 720p BluRay DTS-ES x264-MTeam.mkv 5.77 GB
10 Pokémon Detective Pikachu 2019 720p BluRay DTS-ES x264-RightSiZE.mkv 6.57 GB
11 Pokemon Detective Pikachu 2019 BluRay 720p AC3 x264-MTeam.mkv 4.99 GB
12 Pokémon Detective Pikachu 2019 mHD BluRay DD-EX 5.1 x264-HDT.mkv 2.74 GB
13 Pokémon Detective Pikachu 2019 Subs Vietnamese All 1080p Blu-ray and 2160p Blu-ray.rar 84.65 KB
14 Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 23.08 GB
15 Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 53.72 GB
16 Pokémon Detective Pikachu 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 22.28 GB
17 Pokémon Detective Pikachu 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-RightSiZE.mkv 6.89 GB
18 Pokémon Detective Pikachu 2019 ViE mHD BluRay DD-EX 5.1 x264-HDT.mkv 3.21 GB
19 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 11.80 GB
20 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 5.13 GB
21 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD.7.1.x264-CHD.mkv 10.22 GB
22 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 7.59 GB
23 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina.mkv 13.11 GB
24 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.BluRay.720p.x264.DD5.1-HDChina.mkv 4.49 GB
25 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.Repack.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-LoRD.mkv 12.43 GB
26 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 12.27 GB
27 Pokemon.Detective.Pikachu.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 6.06 GB

Tổng số: 27 File (396.67 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X