Trang Download Tổng hợp

Folder: DL

STT Name Size
1 Phim Remux 14 (files)
2 The Walking Dead Season 8 2017 4 (files)
3 WanDriver (EasyDrv) 0 (files)
4 Bad Boys for Life 2020 ViE UHD BluRay 2160p Remux HEVC DTS-HD MA 7.1 HDR-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 49.00 GB
5 Bad.Boys.for.Life.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS-HD.MA5.1.x264-CHD (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 16.04 GB
6 Bloodshot 2020 ViE.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.TrueHD 7.1.HDR-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 43.57 GB
7 Bloodshot.2020.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264-WUTANG (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 6.56 GB
8 Detention.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264-WiKi (Thuyet Minh).mkv 10.05 GB
9 Enter the Fat Dragon 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1-MBH (Thuyet Minh).mkv 25.13 GB
10 Hero.2002.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 31.46 GB
11 Ip Man 4- The Finale 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 29.16 GB
12 Sonic The Hedgehog 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 26.12 GB
13 The Call of the Wild 2020 ViE UHD BluRay 2160p Remux HEVC TrueHD 7.1 HDR-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 51.37 GB
14 The Grudge 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS-HD MA.5.1-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 19.95 GB
15 The.Last.Full.Measure.2019.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-MBH (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 32.81 GB
16 The.Wolfs.Call.2019.ViE.1080p.BluRay.DD5.1.x264-NODLABS (Thuyet Minh - Sub Viet).mkv 9.24 GB

Tổng số: 3 Folder 13 File (350.46 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X