Trang Download Tổng hợp

Folder: First Man 2018 - Buoc Chan Dau Tien - Ryan Gosling

STT Name Size
1 First Man 2018 1080p BluRay DD5.1 x264-BLOW.mkv 9.82 GB
2 First Man 2018 720p BluRay DD5.1 x264-BLOW.mkv 5.45 GB
3 First Man 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DD5.1 x264-VietHD.mkv 18.44 GB
4 First Man 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-COASTER.iso 85.81 GB
5 First Man 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.m2ts 71.92 GB
6 First Man 2018 IMAX Edition 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD.mkv 9.52 GB
7 First Man 2018 PROPER IMAX Edition 1080p BluRay DD5.1 x264-DRONES.mkv 9.83 GB
8 First Man 2018 PROPER IMAX Edition 720p BluRay DD5.1 x264-DRONES.mkv 5.46 GB
9 First Man 2018 PROPER IMAX Edition mHD BluRay DD5.1 x264-EPiK.mkv 2.64 GB
10 First Man 2018 REPACK IMAX Edition 720p BluRay DD5.1 x264-SbR.mkv 9.34 GB
11 First.Man.2018.IMAX.Edition.1080p.BluRay.DD5.1.x264-HDVN.mkv 19.30 GB
12 First.Man.2018.IMAX.Edition.1080p.BluRay.DDP7.1.x264-TayTO.mkv 20.18 GB

Tổng số: 12 File (267.71 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X