Trang Download Tổng hợp

Folder: The Vietnam War 2017 S01 1080p WEB-DL AAC2.0 H.264-TRiM

STT Name Size
1 1x02 Riding the Tiger (1961-1963).mkv 3.93 GB
2 1x03 The River Styx (January 1964-December 1965).mkv 5.39 GB
3 1x04 Resolve (January 1966-June 1967).mkv 5.31 GB
4 1x05 This Is What We Do (July 1967-December 1967).mkv 4.00 GB
5 1x06 Things Fall Apart (January 1968-July 1968).mkv 3.99 GB
6 1x08 The History of the World (April 1969-May 1970).mkv 5.08 GB

Tổng số: 6 File (27.71 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X