Trang Download Tổng hợp

Folder: Shazam 2019 - Sieu Anh Hung Shazam

STT Name Size
1 Shazam 2019 1080p 3D Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-BHD.iso 49.50 GB
2 Shazam 2019 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-iFT.mkv 26.94 GB
3 Shazam 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-DON.mkv 19.28 GB
4 Shazam 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-TERMiNAL.iso 83.85 GB
5 Shazam 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 32.20 GB
6 Shazam 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 82.60 GB
7 Shazam.2019.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.DTS-HD.MA.5.1.x264-CHD.mkv 19.94 GB
8 Shazam.2019.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264-EVO.mkv 13.06 GB
9 Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-DON.mkv 16.82 GB
10 Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-iFT.mkv 14.81 GB
11 Shazam.2019.1080p.BluRay.DD5.1.x264-playHD.mkv 17.24 GB
12 Shazam.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-iFT.mkv 14.79 GB
13 Shazam.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-iFT.mkv 16.82 GB
14 Shazam.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-playHD.mkv 20.66 GB
15 Shazam.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-TDD.mkv 20.63 GB
16 Shazam.2019.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 12.99 GB
17 Shazam.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-MGs.mkv 23.52 GB
18 Shazam.2019.720p.BluRay.DD5.1.x264-iFT.mkv 7.35 GB
19 Shazam.2019.720p.BluRay.DD5.1.x264-playHD.mkv 8.61 GB
20 Shazam.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-iFT.mkv 8.15 GB
21 Shazam.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-playHD.mkv 9.41 GB
22 Shazam.2019.720p.Bluray.X264-EVO.mkv 8.06 GB
23 Shazam.2019.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 6.56 GB
24 Shazam.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.2Audio.x265.10bit-CHD.mkv 14.86 GB
25 Shazam.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1-MTeam.iso 44.51 GB
26 Shazam.2019.CEE.1080p.BluRay.DDP.7.1.x264-TDD.mkv 18.63 GB
27 Shazam.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264-HDT.mkv 3.09 GB
28 Shazam.2019.ViE.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.DTS-HD.MA.5.1.x264-CHD.mkv 21.06 GB
29 Shazam.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-iFT.mkv 16.18 GB
30 Shazam.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-iFT.mkv 9.54 GB
31 Shazam.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-HDT.mkv 3.68 GB

Tổng số: 31 File (665.37 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X