Trang Download Tổng hợp

Folder: Robin Hood 2018 - Sieu Trom Lung Danh

STT Name Size
1 Robin Hood 2018 1080p BluRay DTS-ES x264-PUREGARBAGE - Sub Viet Mux San.mkv 16.46 GB
2 Robin Hood 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-PUREGARBAGE - Sub Viet Mux San.mkv 18.36 GB
3 Robin Hood 2018 1080p UHD BluRay 2Audio DTS and DD-EX 5.1 x264-CHD - Sub Viet Mux San.mkv 13.64 GB
4 Robin Hood 2018 1080p UHD BluRay DD+5.1 x264-LoRD.mkv 15.64 GB
5 Robin Hood 2018 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-LoRD - Sub Viet Mux San.mkv 18.04 GB
6 Robin Hood 2018 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT - Sub Viet Mux San.mkv 60.26 GB
7 Robin Hood 2018 720p BluRay DD-EX5.1 x264-DON.mkv 6.93 GB
8 Robin Hood 2018 720p BluRay DTS-ES x264-DON - Sub Viet Mux San.mkv 7.63 GB
9 Robin Hood 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 34.97 GB
10 Robin Hood 2018 ViE 1080p UHD BluRay 2Audio DTS-ES and DD5.1 x264-CHD - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 14.16 GB
11 Robin Hood 2018 ViE 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-LoRD - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 22.96 GB
12 Robin Hood 2018 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 66.41 GB
13 Robin Hood 2018 ViE 720p BluRay DD5.1 x264-GECKOS.mkv 4.89 GB
14 Robin Hood 2018 ViE 720p BluRay DTS-ES and DD5.1 x264-HDChina - Sub Viet Thuyet Minh.mkv 7.44 GB
15 robin.hood.2018.1080p.bluray.x264-geckos.mkv 7.94 GB
16 Robin.Hood.2018.2160p.UHD.Blu-ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-BeyondHD.iso 86.10 GB
17 robin.hood.2018.720p.bluray.x264-geckos.mkv 4.37 GB
18 Robin.Hood.2018.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina.mkv 16.29 GB
19 Robin.Hood.2018.BluRay.720p.x264.DD5.1-HDChina.mkv 5.69 GB
20 Robin.Hood.2018.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 2.91 GB
21 Robin.Hood.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1-CHDBits.iso 44.49 GB

Tổng số: 21 File (475.57 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X