Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Folder: MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X64.ENGLISH.DVD-WZT

STT Name Size
1 Tools+ Pass Join File.rar 1.09 MB
2 Windows_8.1_EN-US_x64.ISO.__a 743.73 MB
3 Windows_8.1_EN-US_x64.ISO.__b 743.73 MB
4 Windows_8.1_EN-US_x64.ISO.__c 743.73 MB
5 Windows_8.1_EN-US_x64.ISO.__d 743.73 MB
6 Windows_8.1_EN-US_x64.ISO.__e 743.73 MB
7 Windows_8.1_EN-US_x86.ISO.__c 556.02 MB

Tổng số: 7 File (4.18 GB)