Trang Download Tổng hợp
Tưng bừng Khuyến mại: Tặng ngay 50% thời gian sử dụng khi nạp gold từ 100K !
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

(Nếu danh sách dài, bạn có thể ấn Ctrl + F để tìm tên file)

Folder: Tổng hợp ISO Win 10 chính thức 29.07.2015

STT Name Size
1 10568.0.151010-1734.TH2_RELEASE_CLIENTPRO-CORE_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO 3.73 GB
2 10586.0.151029-1700.TH2_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_EN-US.ISO 2.76 GB
3 en_windows_10_enterprise_10565_x64_dvd.iso 3.53 GB
4 en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso 3.67 GB
5 en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso 2.71 GB
6 en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso 2.84 GB
7 en_windows_10_pro_10240_x64_dvd.iso 3.72 GB
8 en_windows_10_pro_10240_x86_dvd_113tvNET.iso 2.77 GB
9 en_windows_10_pro_10586_x64_dvd.iso 3.65 GB
10 en_windows_10_pro_insider_preview_10547_x64_dvd.iso 3.42 GB
11 KMSpico 9.1.3 Final_Portable.rar 2.36 MB
12 Mã SHA1 tổng hợp.txt 1.15 KB
13 MD5 Windows10Enterprisex86.txt 0.09 KB
14 MD5 Windows10Homex86.txt 0.08 KB
15 MD5 Windows10Prox64.txt 0.08 KB
16 MD5 Windows10Prox86.txt 0.08 KB
17 Setup MD v10.exe 47.75 MB
18 Win10-10586.GHO 6.93 GB
19 Windows10_InsiderPreview_x64_EN-GB_10565.iso 3.70 GB
20 Windows10_InsiderPreview_x64_EN-US_10565.iso 3.73 GB
21 Windows10_InsiderPreview_x86_EN-GB_10565.iso 2.76 GB
22 Windows10_InsiderPreview_x86_EN-US_10565.iso 2.82 GB
23 Windows10Homex64.iso 3.12 GB
24 Windows10Homex86.iso 2.42 GB
25 Windows10Prox64.iso 3.10 GB
26 Windows10Prox86.iso 2.41 GB

Tổng số: 26 File (63.84 GB)