Trang Download Tổng hợp

Folder: Anna 2019 - Sieu Sat Thu Anna

STT Name Size
1 Anna 2019 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-DiSRUPTION.iso 42.48 GB
2 Anna 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso 77.88 GB
3 Anna 2019 720p BluRay DD-EX5.1 x264-LoRD.mkv 5.52 GB
4 Anna 2019 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 6.93 GB
5 Anna 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 35.93 GB
6 Anna 2019 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-SPARKS.mkv 9.44 GB
7 Anna 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 63.67 GB
8 Anna 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-HQMUX.mkv 34.00 GB
9 Anna 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-SPARKS.mkv 6.16 GB
10 Anna 2019 ViE REPACK 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 35.93 GB
11 Anna 2019 ViE REPACK 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 63.68 GB
12 Anna.2019.1080p.BluRay.Atmos.TrueHD.7.1.x264-PbK.mkv 16.14 GB
13 Anna.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-CHD.mkv 9.81 GB
14 anna.2019.1080p.bluray.x264-sparks.mkv 7.65 GB
15 Anna.2019.2160p.UHD.BluRay.TrueHD 7.1.Atmos.x265 - HQMUX.mkv 29.09 GB
16 Anna.2019.720p.BluRay.DD5.1.x264-PbK.mkv 5.61 GB
17 anna.2019.720p.bluray.x264-sparks.mkv 4.37 GB
18 Anna.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit-CHD.mkv 8.66 GB
19 Anna.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-PbK.mkv 17.93 GB
20 Anna.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-PbK.mkv 7.39 GB

Tổng số: 20 File (488.28 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X