Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những  kiến thức cơ bản và ứng dụng của công nghệ gen trong lĩnh vực nông nghiệp.  Diễn biến nổi bật của công nghệ gen thực vật từ năm 1980 đến nay. Mục đích của công nghệ gen thực vật là tạo ra những cây biến đổi gen có những đặc tính mới. Trong hơn thập kỷ qua, nhờ thành tựu to lớn của công nghệ gen đối với ngành...

Công nghệ gen trong nông nghiệp.pdf

3.68 MB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Công nghệ gen trong nông nghiệp pdf


1-1643433133/2-1643433133/3-1643433133/4-1643433133/5-1643433133/6-1643433133