Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay th t ñ ng A-associate-response ðáp ng liên k t A A-associate-request yêu c u liên k t A Adaptive Antenna Anten ñáp ng Automatic Addressing System H th ng ñ nh ñ a ch t ñ ng Alternate Access Vendors Các hãng truy nh p thay th Adaptive break-in Differential...

Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông.pdf

849.01 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông pdf


1-1632876622/2-1632876622/3-/4-/5-/6-1632876622