Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   QUYẾT ĐỊNH  Về việc phê duyệt“Đề ántổng thểbảovệ môi trường đảo Phú  Quốc đếnnăm 2010 và địnhhướng đếnnăm 2020” I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO: 1.Bảovệ môi trường đảo Phú Quốc (sau đâygọitắt là Đảo) được tiến hành trên nguyêntắc phát triểnbềnvững,  quản lý  tổnghợp và liên ngành,kếthợp giữa quản lý nhànướcvới nâng cao ý thức,...

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt“Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.pdf

238.55 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt“Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” pdf


1-1624437708/2-1624437708/3-1624437708/4-1624437708/5-1624437708/6-1624437708
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X