Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Why is this topic important? Because executive coaching has grown rapidly in recent years, many human resource professionals and their clients need information to help them know when and how to use coaching for their organizations. Most of the books on the market are “how-to” books,

EXECUTIVE COACHING - A GUIDE FOR THE HUMAN RESOURCE PROFESSIONAL.pdf

817.52 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
EXECUTIVE COACHING GUIDE FOR THE HUMAN RESOURCE PROFESSIONAL pdf


1-1670624287/2-1670624287/3-1670624287/4-1670624287/5-1670624287/6-1670624287