Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Tuy nhiên, các hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của Công ty Tài chính Dầu khí còn những hạn chế chưa thực sự đáp ứng hết được yêu cầu đặt ra, trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt là khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Vì vậy để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung cũng như hoạt động đầu tư phát triển Công ty Tài chính Dầu khí nói riêng, thì việc tăng cường huy động và sử dụng vốn tại Công ty tài chính...

Huy động vốn.

109.03 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Huy động vốn


1-1642677325/2-1642677325/3-/4-/5-/6-1642677325