Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHAPTER 10 Long-Short Strategies in the Technology Sector. This chapter examines how investors can take advantage of the opportunity to profit from hedge fund investing in the technology sector. Over the years, technology-focused hedge funds have turned in outstanding performance numbers while minimizing risk in the most volatile segment of the market.

Hedges on Hedge Funds Chapter 10.pdf

97.15 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Hedges Hedge Funds Chapter pdf


1-1618412306/2-1618412306/3-1618412306/4-1618412306/5-1618412306/6-1618412306
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X