Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chapter 7 Crafting Your Marketing Plan In This Chapter Getting a handle on your market situation Forming marketing objectives and goals Figuring out your positioning and branding strategies Devising your marketing strategies Setting your budget

Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 7.pdf

626.79 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter pdf


1-1618820569/2-1618820569/3-1618820569/4-1618820569/5-1618820569/6-1618820569
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X