Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất và các quy luật chi phối chúng ở các giai đoạn phát triển khác nhau của xã hội. Những tư tưởng kinh tế của loài người đã xuất hiện rất sớm.Nhưng với tư cách là một khoa học độc lập, kinh tế chính trị...

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC- LÊNIN.pdf

553.00 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN pdf


1-1643444785/2-1643444785/3-1643444785/4-1643444785/5-1643444785/6-1643444785