Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Đây là một chương trình ứng dụng thực tế lớn và phức tạp. Trong tương lai cùng với sự ổn định hệ thống nghiệp vụ đào tạo trong nhà trường, chương trình sẽ tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng một cách tốt nhất cho công tác quản lý điểm sinh viên. Luận văn khảo sát và phân tích nhu cầu tin học, xây dựng hệ thống thông tin từng bước và sử dụng ngôn ngữ VB để thiết kế chương trình quản lý điểm

Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên các trường đại học.

86.50 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
sở dữ liệu quản sinh viên các trường đại học


1-1642739868/2-1642739868/3-/4-/5-/6-1642739868