Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Các chủ đề khác bao gồm xây dựng thương hiệu, quảng cáo kinh nghiệm, quản lý quan hệ khách hàng, lãnh đạo, đạo đức tiếp thị, định vị, tiếp thị suy thoái kinh tế, công nghệ, chiến lược tổng thể, và nhiều hơn nữa.

Wiley Marketing Concepts Every Manager Needs to Know_7.pdf

251.80 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Wiley Marketing Concepts Every Manager Needs Know pdf


1-1624292638/2-1624292638/3-1624292638/4-1624292638/5-1624292638/6-1624292638
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X