Trang Download Tổng hợp
Mien phi 10.000 IP v6 khi dang ky vps tai GalaxyCloud.vnTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Xây dựng và phát triển đô thị là một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong đó tăng trưởng kinh tế là nhân tố có tính chất quyết định đối với sự phát triển của đô thị. Tăng trưởng kinh tế ở đô thị sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của cả đất nước cùng phát triển. Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá là một tất yếu của phát triển kinh tế xã hội, song sự phát triển kinh tế ở đô thị luôn mang theo những hậu quả xấu đến môi trường sinh thái. ...

Môi trường sinh thái đô thị trong quá trình.

44.74 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Môi trường sinh thái đô thị trong quá trình


1-1627230461/2-1627230462/3-1627230462/4-1627230462/5-1627230462/6-1627230462
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X