Trang Download Tổng hợp
Mien phi 10.000 IP v6 khi dang ky vps tai GalaxyCloud.vnTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chapter 1 The Life Story of a Metro Style App: Platform Characteristics of Windows 8 Chapter 2 Quickstart Chapter 3 App Anatomy and Page Navigation Chapter 4 Controls, Control Styling, and Basic Data Binding Chapter 5 Collections and Collection Controls Chapter 6 Layout Chapter 7 Metro Style Commanding UI Chapter 8 State, Settings, Files, and Documents Chapter 9 Input and Sensors Chapter 10 Media Chapter 11 Purposeful Animations Chapter 12...

Microsoft_Press_eBook_Programming_Windows_8_Apps_with_HTML_CSS_and_JavaScript_First_Preview_PDF.pdf

4.40 MB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Microsoft Press eBook Programming Windows Apps with HTML CSS and JavaScript First Preview PDF pdf


1-1627138182/2-1627138183/3-1627138183/4-1627138183/5-1627138183/6-1627138183
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X