Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Với các công cụ để quản lý mức độ căng thẳng và tư vấn về thu thập và chia sẻ thông tin trong quá trình chuyển đổi, cuốn sách là một hướng dẫn viên không thể thiếu cho các nhà quản lý ở mọi cấp độ của tổ chức.

Steps and Tools for Managing Change and Transition_7.pdf

182.84 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Steps and Tools for Managing Change and Transition pdf


1-1620991507/2-1620991507/3-1620991507/4-1620991507/5-1620991507/6-1620991507
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X