Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: In one sense, managing customer relationships is as old as the hills. Kristin Anderson’s grandfather operated a grain elevator in a small town in Minnesota. Carl T. Anderson knew every farmer by name. These were his customers .. . and his neighbors. 

Customer Relationship Management.pdf

2.55 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Customer Relationship Management pdf


1-1638750272/2-1638750272/3-/4-/5-/6-1638750272