Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: C H A P T E R 12 Accidents and incidence – discrete probability distributions and simulation Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ work out the probabilities for a basic discrete probability distribution calculate the mean and standard deviation of a discrete probability distribution model business processes with the binomial distribution model business processes with the Poisson distribution simulate simple random business processes with random numbers use the technology

Quantitative Methods for Business chapter 12.pdf

191.38 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Quantitative Methods for Business chapter pdf


1-1619016254/2-1619016254/3-1619016254/4-1619016254/5-1619016254/6-1619016254
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X