Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Phương pháp tính và tự động hóa ính toán thiết kế tàu 1.1 Nội suy Lagrange 1.2 Tích phân một lớp 1.3 Đa thức Legendre 1.4 Đa thức Tchebyshev 1.5 Tìm nghiệm bằng phương pháp chia đôi đoạn có nghiệm 1.6 Phương pháp tổng nhỏ nhất các bình phương 1.7 Qui hoạch tuyến tính 1.8 Qui hoạch phi tuyến 1.8.1 Hàm một biến 1.8.2 Hàm nhiều biến 1.8.3 Xác định min/max hàm một biến 1.8.4 Phương pháp sử dụng gradient 1.8.5 Phương pháp tìm trực tiếp (không qua giai đoạn tính gradient). 1.8.6 Phương pháp dùng hàm phạt...

TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TÀU.pdf

4.72 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TÀU pdf


1-1624538572/2-1624538572/3-1624538572/4-1624538572/5-1624538572/6-1624538572
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X