Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Theo từ điển Đa dạng sinh học và phát triển bền vững của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường : " Đa dạng sinh học là thuật ngữ dùng để mô tả sự phong phú và đa dạng của giới tự nhiên. Đa dạng sinh học là sự phong phú của mọi cơ thể sống từ mọi nguồn, trong các hệ sinh thái trên đất liền, dưới biển và cá hệ sinh thái dưới nước khác và mọi tổ hợp sinh thái...

Bảo tồn đa dạng sinh học.pdf

1.26 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bảo tồn đa dạng sinh học pdf


1-1621372726/2-1621372726/3-1621372726/4-1621372726/5-1621372726/6-1621372726
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X