Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chương 1: TỔNG QUAN1.1. Phân tích cú pháp quan hệ1.2. Liên kết từ/ngữ1.3. Chiếu quan hệ cú pháp1.3.1. Chiếu nhãn từ loại1.3.2. Chiếu quan hệ cú phápChương 2: CÁC CÁCH TIẾP CẬN2.1. Phân tích cú pháp2.1.1. Các phương pháp tiếp cận dùng luật phi ngữ cảnh (CFG)2.1.1.1. Cách tiếp cận từ trên xuống (Top-Down)2.1.1.2. Thuật toán phân tích cú pháp từ trên xuống (Top-Down) 2.1.1.3. Cách tiếp cận Từ dưới lên (Bottom-Up) 2.1.1.4. Thuật toán phân tích cú pháp Earley2.1.1.5. Mạng ngữ pháp lan truyền2.1.2. Phương...

Luận văn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh Việt thông qua liên ngữ - Đại học KHTN.pdf

985.92 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Luận văn phân tích pháp quan hệ cho song ngữ Anh Việt thông qua liên ngữ Đại học KHTN pdf


1-1642414129/2-1642414129/3-/4-/5-/6-1642414129