Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Ứng phó sự cố tràn dầu của Thủ tướng chính phủ , mục đích: thực hiện nghĩa vụ của Việt nam về hợp tác với Philippin trong lĩnh vực họat động ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của thỏa thuận gữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực “Ứng phó sự cố tràn dầu” trên biển.

Ứng phó sự cố tràn dầu.pdf

254.71 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Ứng phó sự cố tràn dầu pdf


1-1623653089/2-1623653089/3-1623653089/4-1623653089/5-1623653089/6-1623653089
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X