Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Ứng phó sự cố tràn dầu của Thủ tướng chính phủ , mục đích: thực hiện nghĩa vụ của Việt nam về hợp tác với Philippin trong lĩnh vực họat động ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của thỏa thuận gữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực “Ứng phó sự cố tràn dầu” trên biển.

Ứng phó sự cố tràn dầu.pdf

254.71 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Ứng phó sự cố tràn dầu pdf


1-1643052025/2-1643052025/3-/4-/5-/6-1643052025