Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Thanh ghi (Register): Thanh ghi được đặt trong PIC, nó có thể được ghi, đọc. Hãy tưởng tượng các thanh ghi giống như các mẩu giấy mà chúng ta có thể đọc hay viết thông tin lên nó. Hình bên dưới mô tả file thanh ghi (register file) được ánh xạ vào PIC16F84. PIC được chia làm 2 phần, Bank0 và Bank1. Bank1 dùng để điều khiển các hoạt động của PIC, ví dụ như nói cho nó biết những bit nào trên PortA là đi vào (Input) và những bit nào xuất ra (Output). Bank0 dùng để thao tác trên dữ liệu, ví dụ ta muốn...

Tài liệu ASM - PIC (P1).pdf

388.09 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Tài liệu ASM PIC (P1) pdf


1-1642668295/2-1642668295/3-/4-/5-/6-1642668295