Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam không thể tách rời xu thế đó. Thị trường chứng khoán (TTCK) hình thành và phát triển sẽ cùng với thị trường tiền tệ tạo ra một thị trường tài chính vận hành có hiệu quả hơn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt nam.pdf

265.15 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc phát triển thị trường chứng khoán Việt nam pdf


1-1624170854/2-1624170854/3-1624170854/4-1624170854/5-1624170854/6-1624170854
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X