Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: 3.42. +Tác động của xung thứ nhất: Trong khoảng thời gian 0÷5 mS: coi tác động là bậc thang. i (t ) = A 1 e R − t L + B1 = −5e−100 t + 5. T ¹ i t = 5.10 −3 s→ i (5.10 −3 ) = −5e− 0,5 + 5 ≈ 1,9673 [ A ] Trong khoảng thời gian 5÷10 mS:là dao động tự do. i (t ) = 1,9673 e−100( t −5.10 −3 ) . T¹ i t = 10.10 −3 s → i (10 −2 s) = 1,1932.A +Tác động của xung thứ hai: Trong khoảng thời gian 10÷15 mS: coi tác động của xung thứ 2 là bậc thang: i (t) = A 2 e−100(t −10 −2 ) + B2 ; B2 = 5; A 2 + B2 −2 = 1,1932...

Lý thuyết mạch bài tập có lời giải P8.pdf

348.33 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
thuyết mạch bài tập lời giải pdf


1-1638189072/2-1638189072/3-/4-/5-/6-1638189072