Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:     Past simple (Thì quá khứ đơn) Simple Past là thì quá khứ đơn. Để viết câu ở thì Simple Past ta chia động từ ở dạng past của nó. Hầu hết các động từ khi chia    

Past simple (Thì quá khứ đơn).pdf

182.34 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Past simple (Thì quá khứ đơn) pdf


1-1621247835/2-1621247835/3-1621247835/4-1621247835/5-1621247835/6-1621247835
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X