Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Thương mại điện tử (tiếng Anh là e-commerce hay electronic commerce) được định nghĩa ngắn gọn như sau “TMĐT là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử, đặc biệt là Internet và WWW.”

Giáo trình Thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp.pdf

1.35 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Giáo trình Thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp pdf


1-1621104210/2-1621104210/3-1621104210/4-1621104210/5-1621104210/6-1621104210
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X