Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Business Plan (BP), dịch nôm na là Kế hoạch kinh doanh, Chiến Lược Kinh Doanh, là hồ sơ tóm tắt về Kế hoạch kinh doanh, về hoạt động cũng như về khả năng (vật chất, nhân sự, tầm nhìn) của một dự án mà bạn muốn triển khai trong một thời điểm nhất định nhằm đạt được những mục đích của mình. 1. BP là gì? Business Plan (BP), dịch nôm na là Kế hoạch kinh doanh, Chiến Lược Kinh Doanh, là hồ sơ tóm...

5 điều bạn cần quan tâm về Business Plan.pdf

183.09 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
điều bạn cần quan tâm về Business Plan pdf


1-1623648427/2-1623648428/3-1623648428/4-1623648428/5-1623648428/6-1623648428
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X