Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Make an aggressive opening offer to panic/force the Other Party to agree, or at least change expectations.

NEGOTIATION TACTICS.pdf

40.01 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
NEGOTIATION TACTICS pdf


1-1620364399/2-1620364399/3-1620364399/4-1620364399/5-1620364399/6-1620364399
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X